مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم سلولی (رویان) | سال:1387 | تاریخ پایان: 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,100

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نتایج هیستروسکوپی در مراجعین به مرکز ناباروری رویان طی یک سال (83-1382)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 بین موارد وقوع حاملگی در افرادی که هیستروسکوپی نرمال داشتند (14 نفر) و افرادی که هیستروسکوپی غیر طبیعی داشتند (15 نفر) تفاوت معنی دار مشاهده نگردید (p=0.063)که با توجه به علل متفاوت نازایی در افراد فوق و اینکه تنها فاکتور نازایی در آنان فاکتور رحمی نبوده است تکرار اقدامات درمانی و پی گیری بیماران به مدت طولانی تر لازم است. اختلالات مولرین در 25-5 % از زنان با اختلالات باروری دیده می شود. که شایعترین آن سپتوم رحمی می باشد. از اختلالات دیگر می توان به میوم، پولیپ، چسبندگی آندومتر اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر انجام هیستروسکوپی تشخیصی و جراحی در موارد انتخابی نازایی شامل HSG، یا سونوگرافی غیر طبیعی، نازایی با علت نامشخص و سقط خودبخودی عود کننده می باشد. 115 بیمار با علل مختلف نازایی به مدت حداقل 2 سال مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان و یا سابقه سقط مکرر در صورتی که در سونوگرافی روز 14 سیکل که جهت بررسی حفره آندومتر صورت گرفته و یا در HSG انجام شده ضایعه ای مشاهده گردید و همچنین بیمارانی که حداقل 4 سیکل قبلی ART ناموفق داشته اند تحت هیستروسکوپی تشخیصی و در صورت لزوم جراحی قرار گرفتند. بعد از عمل سونوگرافی مجدد و در صورت لزوم HCG به مدت 3-2 ماه بعد انجام گرفت. بیماران به مدت یک سال بعد از وقوع حاملگی پی گیری شدند. معیار وقوع حاملگی تست bHCG مثبت و دیدن ساک حاملگی در حفره آندومتر و در افرادی که سقط مکرر داشته اند دوام حاملگی تا هفته 20 بارداری در نظر گرفته شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سنی افراد 32.65±6.12سال و میانگین طول مدت نازایی 8.335±5.25سال بود. نتایج سونوگرافی قبل از عمل در 30.4%افراد نرمال و در 69.6%آبنرمال گزارش شد. نتایج HSG قبل از عمل در 39% افراد نرمال و در 41.8%افراد آبنرمال گزارش شد و 18.3%افراد HSG قبلی نداشتند. نتایج هیستروسکوپی در 34.8% موارد نرمال و در 65.2%آبنرمال شامل سپتوم، پولیپ، میوم، چسبندگی، نامنظمی آندومتر، رحم دو شاخ بود که تحت عمل جراحی هیستروسکوپی قرار گرفتند. از تعداد 115 نفر، 27 نفر در 6 ماهه اول بعد از عمل و 2 نفر در 6 ماهه دوم حاملگی داشتند که یک نفر EP بود. از تعداد 29 حاملگی، 3 نفر حاملگی خودبخود، 4 نفر به دنبال IUI و 22 نفر با سیکل های ART حاملگی داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID