Start: 1/31/2023 5:25:26 PMEnd: 1/31/2023 5:25:26 PM >> 186

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت مدرس
سال:1394 | تاریخ پایان: تیر 1394

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,525

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

امکان سنجی جداسازی کمپلکس های سیانیدی طلا از کربن فعال شده با استفاده از الوئنت های متداول حاوی شکر

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سیانید آزاد بر جذب سطحی کمپلکس های سیانیدی طلا تاثیر زیان آوری دارد و در صورتی که دما نیز افزایش یابد این امر مشهودتر می شود, از این رو, اغلب برای واکنش واجذب طلا از کربن فعال از غلظت های بالای سیانید آزاد استفاده می شود. افزایش غلظت سیانید یا سود تا سطوح خیلی بالا اثرات منفی روی نرخ الوشن دارد. قدرت یونی بالای الوئنت فوائد مثبت این عوامل را خنثی می سازد و به همان صورت کاهش عوامل, عدم کارایی تولید را به دنبال خواهد داشت. با توجه به آزمایش های انجام شده برای الوشن طلا از کربن فعال حاوی طلا نتایج مفیدی بدست آمد. با افزودن شکر به محلول الوئنت تا مقدار 3% بازیابی طلا از کربن فعال افزایش یافته است و پس از آن, روند افزایش بازیابی متوقف شد (حدودا 17.5%). بنابراین غلظت بهینه شکر برابر 3% انتخاب شد و در این مقدار بازیابی طلا تا مدت زمان 2 ساعت افزایش داشته و بعد از آن بدون تغییر باقی ماند. با افزایش دما از 50 تا 98 درجه سانتیگراد, بازیابی طلا از کربن فعال افزایش یافت (حدودا 25%) که این افزایش در مقادیر دمای پایین تر کم تر بود. بررسی های اقتصادی نشان می دهد که اگر در کارخانه طلای موته و آق دره از الوئنت های حاوی شکربه جای الوشن موجود, استفاده شود به ترتیب سالانه 851400 و 780450 دلار صرفه جویی در هزینه های عملیاتی آن هاخواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی