مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی)
سال:1376 | تاریخ پایان: 1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات توسعه صنعتی استان مازندران

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اساس پیشرفت هر سیستم و در بعد وسیعتر، هر کشوری منوط به برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای است که در یک زمانبندی معینی، سمت و سوی آن سیستم را تعیین می کند. عقب ماندگی هر کشور، به نبودن امکانات در آن کشور و عدم وجود منابع طبیعی نیست. توسعه کشور وقتی امکانپذیر است که نهادهای مختلف آن ظرفیت توسعه و رشد را داشته باشد. این سودای پیشرفت را در سر داشته باشد و در این راه گامهای مهمی بردارد.برنامه ریزی، مهمترین عامل در پیشرفت همه جانبه یک کشور است. برنامه ریزی باید دقیق، صحیح و مبتنی بر آمار و اطلاعات باشد. عصر امروز، عصر انفجار اطلاعات است. جمع آوری دقیق اطلاعات، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی دقیق آن، تضمین بقای هر سیستمی است.استان مازندران، با ویژگیهای خاصی که دارد، از نظر صنعتی پیشرفتی نکرده است و جا دارد تا در زمینه ایجاد و توسعه صنایع هماهنگ با شرایط اقلیمی آن اقدام گردد.جهاد دانشگاهی مازندران با توجه به اهمیت برنامه ریزی، سعی در انجام طراحی تحت عنوان مطالعات توسعه صنعتی استان نموده است. امید است اطلاعات و تحلیلی که ارایه می شود، راهگشای بعضی از مشکلات موجود باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست