مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی)
سال:1367 | تاریخ پایان: تیر 1367

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه «اسید سیتریک» از انارهای وحشی

شماره مسلسل

نویسنده

عبدالرئوف-صمدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 «اسید سیتریک» (2- ئیدروکسی1 و 2 و 3- پریان تری کربوکسیلیک اسید) یکی از مواد طبیعی است که در واکنش های بدن جانوران و بافت های گیاهان شرکت دارد و یک اسید آلی است که استفاده بسیار وسیعی در صنایع غذایی و دارویی دارد. تهیه «سیتریک اسید» بدین صورت می باشد: ابتدا به آب انار حاصل از انارهای وحشی مقداری آب آهک اضافه نموده سپس «سیترات کلسیم» به دست آمده را توسط «اسید سولفوریک» به «سیتریک اسید» تبدیل می کنیم «اسید سیتریک» حاصل را تغلیظ کرده محصول را به دست می آوریم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID