مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1375 | تاریخ پایان: بهمن 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

364

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

استخراج پیرترین (عصاره تام) از گیاه پیرتروم (فاز یک)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پیرتروم گیاهی است پایا، بوته مانند به ارتفاع 50 تا 60 سانتیمتر، که منشا اصلی آن درد الماسی، مونته نگرو و هرزگویین بوده است ولی امروزه به علت پرورش یافتن در نواحی مساعد، پراکندگی زیاد پیدا نموده است. از گرد پیرتر بطور مستقیم برای دفع حشرات استفاده بعمل می آید و همچنین در پزشکی و بیشتر در دامپزشکی جهت دفع کرمها استفاده می شود.ماده موثره گلهای پیرتروم که خاصیت حشره کشی دارد شامل 6 نوع استراست. این استرها، پیرترین II, I، سینرین II, I و جاسمولین II, I بوده، به مجموع این 6 استرپیرترین می گویند.در این پروژه، روشهای مختلف استخراج آزمایشگاهی از طریق سوکسوله و خیساندن با استفاده از حلالهای مختلف نظیر پترولیوم اتر، نفت سفید، کلروفرم، حلال AW-406، بررسی شده اند. در مجموع مشخص گردید کلروفرم بیشترین راندمان استخراج را دارا می باشد، و لیکن بدلیل قیمت زیاد آن، حلال AW-406، علیرغم راندمان کمتر، به دلیل قیمت ارزان و تولید آن در ایران پیشنهاد می شود. همچنین بدلیل کاربرد حشره کشی ماده استخراج شده نیازی به خالص سازی عصاره بدست آمده نبوده و عصاره تام آن در حشره کشها مورد استفاده قرار می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID