مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1380 | تاریخ پایان: تیر 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید اکریلونیتریل در مقیاس بنچ

شماره مسلسل

نویسندگان

مرتضی-شهابی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اکریلونیتریل ماده ای آلی است که سالانه در حجم بسیار بالا به کشور وارد می شود. با توجه به ذخایر غنی نفت و گاز در ایران مواد اولیه تولید اکریلونیتریل در کشور به وفور یافت می شود و تولید این ماده استراتژیک مزایای نسبی فراوانی دارد. هدف از این طرح «ساخت آزمایشگاهی و مقیاس میز (بنچ) منومراکریلونیتریل» می باشد. پس از مطالعات اولیه و جمع آوری اطلاعات، ابتدا کاتالیست مورد نیاز ساخته شد و نتایج آزمون های مختلف در ایران و خارج از کشور بیانگر مناسب بودن کاتالیست مورد نظر برای تولید اکریلونیتریل بود. با توجه به مطالعات انجام شده، روش مناسب برای ساخت آزمایشگاهی اکریلونیتریل اتخاذ شد و سپس ساخت نمونه های آزمایشگاهی با موفقیت به پایان رسید و در نهایت تجهیزات مناسب در مقیاس میز نصب شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID