مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت مدرس | سال:1389 | تاریخ پایان: آذر 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جدایش مواد معدنی با استفادهاز ترکیب نیروی گریز از مرکز و فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی

شماره مسلسل

نویسنده

علی-غفاری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف اصلی این طرح جدایش مواد معدنی با استفاده از ترکیب دو مکانیزم فلوتاسیون و گریز از مرکز می باشد. این دو فرآیند به طور مجزا در کارخانه های فرآوری مواد معدنی برای پرعیارسازی مواد معدنی استفاده می شوند. بنابراین, برای اجرای این عملیات نیاز به ساخت دستگاهی است که بتوان در آن از قابلیت های این دو مکانیزم استفاده نمود. شکل هندسی و ابعاد سلول طراحی شد و سپس با توجه به اندازه های به دست آمده (قبل از ساخت دستگاه) شبیه سازی های لازم با استفاده از شبیه سازی CFD در نرم افزار FLUENT 6.3 انجام شد و در آن پارامترهای هندسی دستگاه با استفاده از شبیه سازی تعیین شد. در مرحله بعد با توجه به اندازه های به دست آمده از شبیه سازی, دستگاه مورد نظر ساخته شد و آزمایش جدایش مواد معدنی با استفاده از آن انجام شد.برای انجام آزمایش های فلوتاسیون گریز از مرکز از نمونه های تهیه شده از خوراک کارخانه زغال شویی البرز مرکزی با دانه بندی d80=105mm و %21.3 خاکستر, باطله کارخانه زغال شویی البرز مرکزی d80=125mm و %22.2 خاکستر و باطله کارخانه زغال سنگ البرز شرقی d80=120mm و %33.8 خاکستر استفاده شد.در آزمایش های اولیه انجام شده توسط دستگاه فلوتاسیون سانتریفیوژی بیشترین مقدار بازیابی وزنی کنسانتره برابر %35.5 بوده و کم ترین میزان خاکستر در کنسانتره برابر %7.7 می باشد. در آزمایش های بهینه سازی مشاهده شد که با افزایش و کاهش درصد جامد در پالپ, افزایش سرعت چرخش سلول و کاهش قطر سلول, بازیابی وزنی کنسانتره کاهش یافت ولی با افزایش دبی خوراک, بازیابی وزنی سلول (تا %36.6) افزایش یافته و میزان خاکستر در کنسانتره آن به %12.1 رسید.نتیجه اصلی و مهمی که در این طرح به دست آمد این است که (طبق آزمایش های انجام شده در این طرح) در فلوتاسیون گریز از مرکز زمان مورد نیاز برای انجام فرآیندی با بازیابی وزنی و میزان خاکستر یکسان به ازای واحد خوراک بسیار کم تر از مقدار زمان مورد نیاز در فلوتاسیون معمولی می باشد. به بیانی دیگر در مدت زمان صرف شده یکسان در فلوتاسیون معمولی و گریز از مرکز, میزان بازیابی وزنی و خاکستر در کنسانتره در فلوتاسیون گریز از مرکز خیلی بهتر از فلوتاسیون معمولی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که از این دستگاه در مراحل اولیه خط فلوتاسیون استفاده شود و باطله آن جهت بازیابی مواد با ارزش باقیمانده در آن به سلول های معمولی منتقل گردد. از این طریق مدت زمان کلی فلوتاسیون کانسنگ کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID