مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت مدرس
سال:1385 | تاریخ پایان: مهر 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه روشهای فرآوری گل قرمز تولید شده در فرایند بایر

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از انجام این طرح بررسی روشهای مختلف فراوری مواد با ارزش در گل قرمز تولید شده در فرایند بایر بوده است. در این طرح ابتدا به بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی گل قرمز پرداخته و در ادامه، کارخانجات مختلف تولید کننده آلومینا در سراسر جهان استخراج شدند و ترکیبات مواد معدنی موجود در گل قرمز آنها با کارخانه آلومینای جاجرم مقایسه گردیده است. همچنین کاربردهای مختلف گل قرمز در صنعت و روش فرآوری آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه کار روشهای فرآوری مواد با ارزش موجود در گل قرمز مانند دی اکسید تیتانیوم، آهن و کروم بطور کامل تشریح شده است. در بخش آخر طرح نیز فرایند تولید آلومینای کارخانه جاجرم با جزییات کامل آمده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.