مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت مدرس | سال:1384 | تاریخ پایان: پاییز 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تعیین اندیس Szeged برای گراف مولکولی تری متیل آمین

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 -1 اندیس وینر و Szeged یک اندیس توپولوژیکی مقداری است که به ساختار گرافی مولکول نسبت داده می شود. این اندیس برای گراف ها ناورداست ومعمولا مشخص کننده اندازه و شکل مولکول می باشند. اولین اندس غیربدیهی در شیمی توسط H.Wiener [1] در سال 1947 برای مطالعه نقطه جوش پارافین بدست آمد. بنابراین اندیس وینر دارای استفاده های زیادی در آشکارکردن خواص فیزیکی و شیمیایی مولکول در ساختارهای وابسته به مولکول و فعالیت های بیولوژیکی آن آشکار می کند [2]. تحقیقات در مورد اندیس وینر و اندیس های مربوطه مانند Szeged هنوز هم قابل توجه هستند. [3-6]. وینر در واقع اندیس را برای درخت ها تعریف کرد و از آن برای مطالعه خواص شیمی فیزیکی آلکانها و الکل ها و آمین ها و سایر مشتقات آنها استفاده می کرد. تعریف اصلی بر روی جملاتی از وزن یالها در نظر گرفته می شود. در یک درخت دلخواه، هر یال یک پل است. یعنی اینکه، بعد از حذف یال گراف ناهمبند خواهدبود. وزن یک یال عبارتست از حاصلضرب تعداد راس های دو مولفه گراف ناهمبند. این عدد معادل است با تعداد تمام کوتاهترین مسیرهای درخت که از یال مورد نظر می گذرد [7]. بنابراین تعمیم معمولی اندیس وینر بر گراف های دلخواه به صورت جمع تمام فاصله ها در گراف تعریف می شود. یک تعمیم طبیعی دیگر مشابه قبل، اندیس Szeged نامیده می شود [8]. حال وزنهای یالها بوسیله حاصلضرب تعداد رئوس بستار دو نقطه انتهای یال در نظر گرفته می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID