مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد شهید بهشتی
سال:1369 | تاریخ پایان: بهار 1369

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

فاز اول مطالعات سنگ شناسی توفهای ترسیری بخشی از البرز مرکزی و پتانسیل اقتصادی آن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف اصلی این مطالعه (فاز اول طرح)، ارایه گزارشی راجع به وجود و پراکندگی احتمالی ذخایر رسی ویژه در بخشی از البرز مرکزی میباشد. این ذخایر رسی، به سبب دارا بودن اختصاصات ارزشمند متنوع، مورد توجه بسیاری از صنایع می باشند.این کانیهای رسی ویژه، از مواد آتشفشانی یا آدراواری مشتق شده اند که در معرض هوازدگی یا آلتراسیون قرار داشته است، مناسب ترین موادی که این فرآیندها در آنها موثر می باشند عبارتند از سنگهای آدراواری ریز دانه ای می باشد که تحت عنوان نوف معروف هستند.بررسیهای صحرایی در این بخش از البرز مرکزی، شمال - شمال شرق تهران نشان داده اند که برخی از برونردهای واحدهای متنوع توفی از سازند کرج، متحمل هوازدگی یا آلتراسیون موضعی شدیدی شده اند که منجر به چند توده اقتصادی از ذخایر رسی گشته است. برخی از ذخایر شناخته شده که در حال حاضر بصورت معدن مورد بهره برداری است، عبارتند از: 1- معدن کریتون واقع در شرق رودهن، 2- معدن اسکارد واقع در غرب رودهن، 3- معادن شمال شرق سد لتیان و برخی از ذخایر پیشنهادی شناخته شده موجود در این ناحیه نیز عبارتند از: 1- برونردی واقع در غرب روستای طاهرآباد، جنوب غرب رودهن، 2- رخنمونی در جنوب دره لواسان. 3- رخنمونی در منطقه بوجان، واقع در چند کیلومتری شرق امامه - جنوب غرب کنوند.4- رخنمونی طولی بموازات گسترش افقهای سرخ و در راستای راندکی موشا - فشم.بهرحال بمنظور روشن ساختن مسایل مخلتف راجع به این توفها و محتویات اقتصادی آنها، ما بایستی یک سری مطالعات آزمایشگاهی را انجام دهیم که برخی از آنها عبارتند از: تعیین منشا و روندهای هوازدگی یا آلتراسیون ذخایر رسی موجود و احتمالی، پترولوژی ماگمایی که این توفها از آن حاصل شده اند، مکانیسم ولکانیسم و دگرگونی احتمالی در این نوفها، که ضرورتا نیازمند به ملاحظات ژئو شیمیایی، اشعه ایکس و پتروگرافی نمونه ها می باشد و مباحثات بیشتر راجع به آنها را تا فاز دوم این مطالعه که در آینده، انجام خواهد شد، به تعویق می اندازیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.