مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

60

دانلود:

47

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

عملیات آزمایشگاهی استخراج کلشی سین از گیاه گل حسرت

شماره مسلسل

نویسنده

محمدرضا-یوسفی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این پروژه تحقیقاتی روش های مختلف استخراج کلشی سین از گیاه حسرت مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشی که دارای راندمان بالا و خلوص بیشتر محصول باشد، پیشنهاد شده است.نمونه های مورد آزمایش از منطقه ای در نزدیک شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویر احمد جمع آوری شده و طبق اصول مشخصه ای در ظرف مخصوص نگهداری و به آزمایشگاه منتقل کردیم که در آزمایشگاه، ابتدا در هوای آزاد نمونه ها را خشک کرده و سپس با استفاده از آسیاب نمونه ها را پودر کرده و برای عملیات استخراج در ظروف مخصوص نگهداری کردیم و آزمایش های زیر را جهت تهیه کلشی سین روی نمونه ها انجام دادیم.1) استخراج کلشی سین از پیاز گل حسرت با استفاده از حلال کلروفرم.در این روش و طی چندین آزمایش متوالی کلشی سین را تهیه نمودیم که بعد از عملیات خالص سازی و وزن آن 0.19 گرم بود.2) استخراج کلشی سین با استفاده از حلال های آلی و دستگاه سوکسله.و در این روش با استفاده از حلال های بنزن، استات اتیل، اتانول و متانول و دستگاه سوکسله، کلشی سین را از گیاه حسرت تهیه نمودیم که نتایج حاصله نشان دهنده این موضوع بود که در استفاده از حلال بنزن میزان محصول نسبت به بقیه حلالها بیشتر می باشد. قابل ذکر است که برای هر کدام از حلال و برای رسیدن به شرایط بهینه 3 آزمایش انجام دادیم.3) استخراج کلشی سین از پودر پیاز گل حسرت با استفاده از آب.در این روش با استفاده از حلال ارزان قیمت آب، کلشی سین را از گیاه گل حسرت استخراج نمودیم که بعد از عملیات خالص سازی، وزن آن 0.2 گرم شد. قابل ذکر است که در این روش هم برای رسیدن به شرایط بهینه 3 نوبت آزمایش فوق را تکرار نمودیم.4) مقایسه بین روش های استخراج کلشی سیننتایج حاصله از انجام روش های مختلف برای استخراج کلشی سین، نشان می دهد که بهترین حلال برای استخراج آن آب می باشد زیرا اولا وزن محصول حاصله بیشتر بوده و ثانیا درصد خلوص محصول بالا می باشد و سوما به دلیل جنبه های اقتصادی استفاده از این حلال دارای توجیه اقتصادی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID