مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

38

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

اثر گیاه مورت با باکتریهای بیماریزا، جداسازی و تلخیص آن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پس از عصاره گیری از گیاه مورت MYRTUS Communis اثر آن بر روی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی بررسی شده و پس از پی بردن به وجود ماده آنتی باکتریال در آن بطرق کروماتوگرافی ستونی جداسازی و تخلیص گردید.در این بررسی بهترین حلال برای عصاره گیری اترومتانول و مناسب ترین روش برای جداسازی کروماتوگرافی ستونی با استفاده از اکسید آلمینیوم خنثی و حلالهای پترلیوم اتر، اترومتانول مشخص شده است.از زمانهای قدیم گیاهان بعنوان دارو بوسیله دانشمندانی همچون ابوعلی سینا و زکریای رازی و غیره مورد استفاده قرار می گرفتند و معمولا در اغلب موارد موثر بوده است. استفاده فراوانی و بی رویه داروهای مصنوعی علاوه بر ایجاد حساسیت، و داشتن عوارض جانبی گوناگون و مقاومت بعضی از باکتریها در مقابل این داروها، انسان را بر آن میدارد که تحقیق در مورد گیاهان دارویی را هرچه بیشتر از افزایش دهد تا شاید بتوان آنها را بصورت علمی به مردم شناساند.در بررسی حاضر یک گیاه که به وفور در خوزستان یافت میشود مورد بررسی قرار گرفته و خاصیت آنتی باکتریال آن مشخص و نهایتا این ماده آنتی باکتریال از گیاه جداسازی و تخلیص گردیده است.این گیاه دسته نهاندانگان، زیر دسته دولپه ایها، رده Myrtaces (مورت)، خانواده Myrtaces جنس Myrtaces و گونه communis می باشد.تحقیقاتی در مورد شاخه، برگ، دانه، روغن این گیاه جدیدا انجام شده:در سال 1961 ortegamame لسیتین Lecithin را از دانه مورت استخراج و مورد بررسی قرار دارد.A. P. Degtyareve در سال 1962 وجود 4 کریستال فنلی با خاصیت آنتی باکتریال را در مورت گزارش کرد. در سال 1986 Abeger وجود پلی فنل را در برگ مورت گزارش نمود. و در سال 1986 Al. geboory توانست تانن و فلاونوئیدها را از مورت جدا کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID