Start: 2/3/2023 11:05:44 AMEnd: 2/3/2023 11:05:45 AM >> 235

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان
سال:1372 | تاریخ پایان: فروردین 1372

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه «منوسدیم گلوتامات»

شماره مسلسل

نویسندگان

مهدی-ناجی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 یکی از معلول ترین آمینواسیدهای طبیعی، «اسید گلوتامیک» و نمک های آن هستند که با سابقه طولانی و تاریخی در غذا به کار برده شده اند. این اسیدها به تنهایی برای اسیدی کردن غذاها به کار می رود و نمک آن به عنوان تشدید کننده طعم غذاها استفاده می شود. گلوتامات در تمامی طبیعت و حتی در غذا و بدن انسان به دو صورت آزاد و به عنوان یک جزء ساختار پروتئین ها و «پیتید»ها یافت می شود. نمک سدیم آن به «MSG» (منوسدیم گلوتامات) موسوم است که در پخت یا پروسه غذایی به عنوان عامل طعم دهنده در سوپ ها، آبگوشت ها و در موادغذایی بسته بندی شده و منجمد نظیر گوشت های یخ زده و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد. در این طرح روش تهیه «MSG» از ملاس مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و با تخمیر ملاس، ماده فوق تهیه گردید. این امر زمینه را برای بهره برداری اقتصادی و مفید از ملاس که یکی از محصولات ضایعاتی کارخانجات تولید قند است مهیا می کند و با اجرای صنعتی روش فوق کشور را از ورود «MSG» بی نیاز خواهد ساخت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID