مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان
سال:1383 | تاریخ پایان: مهر 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

386

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه و گردآوری دستورالعمل بازرسی کالا و تجهیزات برق و ابزار دقیق

شماره مسلسل

نویسنده

عبدالمجید-حسنی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 گروه پژوهشی برق بر اساس توافق با مرکز بازرسی در این پژوهشکده، کار تهیه، تدوین و گردآوری دستورالعمل بازرسی کالای برق و ابزار دقیق را به عهده گرفت. این گروه پس از مطالعه استانداردها و ویژگی کالا برای هر کالا یک دستور بازرسی تهیه نمود. هر کالا بر اساس استاندارد مربوطه (استانداردهای IEC, IPS, BS استاندارد ملی ایران و ...) برای اطمینان از کالا، آزمون هایی دارد. همچنین هر کالا می تواند در چندین سطح، بازرسی شود. ساده ترین آن سطح 4 است که بازرسی مدارک و مستندات و ظاهر کالاست. عمیق ترین آن سطح 1 است که بازرسی حین ساخت است. متناسب با این سطوح بازرسی، چند آزمون از میان آزمون های استاندارد کالا انتخاب می شود و دستورالعمل بازرسی بر اساس این آزمون ها تدوین می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید