مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1383 | تاریخ پایان: مرداد 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جمع آوری پساب های صنعتی منطقه کارون

شماره مسلسل

نویسنده

هوشنگ-دزفولی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح تحقیقاتی پساب های صنعتی کارون شرکت ملی حفاری ایران در اهواز جهت طراحی و احداث تصفیه خانه صنعتی و شامل نمونه برداری در چندین نوبت است به طوری که تمام ایام هفته را پوشش داده و به صورت شبانه روز و در 10 نقطه انجام گردید و همچنین دبی خروجی در تمام ساعات شبانه روز انجام شد و آنالیز کامل شیمیایی نمونه ها جهت تعیین و اندازه گیری COD ,BOD، کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل، T.S.S ,T.D.S ,EC ,PH ازت، ازت آلی، ازت آمونیاکی، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، نیترات، نیتریت، سولفات، کربنات و بی کربنات، آهن، سرب، روی، کادمیم انجام گردید و نتایج به تایید مهندسین مشاور شرکت دزآب رسیده و تحویل کارفرما گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID