مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1385 | تاریخ پایان: آبان 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان شیوع آنتی بادی IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما در دختران در شرف ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان اهواز و حومه در سال 85

شماره مسلسل

نویسنده

پرویز-افروغ

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 توکسوپلاسموز از جمله بیماری های مهم انگلی مشترک انسان و دام محسوب می شود که با مصرف گوشت خام یا نیم پخته و یا از طریق آلودگی با مدفوع آلوده گربه و همچنین به صورت مادرزادی از طریق جفت به جنین منتقل می گردد. برای تشخیص توکسوپلاسموز معمولا از آزمون های سرولوژیک جهت اندازه گیری آنتی بادی های اختصاصی استفاده می شود. به همین دلیل در این مطالعه شیوع آنتی بادی های IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما در دختران در شرف ازدواج در شهرستان اهواز در سال 1385 بررسی شد. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که میزان آنتی بادی های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در دختران در شرف ازدواج شهرستان اهواز به روش ELISA بر روی 390 نمونه تهیه شده انجام پذیرفت. محل جمع آوری نمونه ها مراکز بهداشتی شرق و غرب اهواز بوده است که از افراد مورد مطالعه 5 سی سی خون وریدی گرفته شده است. نتایج به دست آمده با برنامه SPSS و آزمون کای اسکوار بررسی گردید. در این مطالعه 390 نفر از دختران در شرف ازدواج در محدوده سنی 45-13 سال بررسی شدند. میانگین سنی آنها 21.98 سال بود. از این افراد 324 نفر (%83.1) ساکن شهر و 66 نفر (%16.9) ساکن روستا بودند. از این تعداد 30.8 درصد از نظر IgG و 15.1 درصد از نظر IgM دارای آنتی بادی ضدتوکسوپلاسموز بودند. نتایج نشان می دهد درصد زیادی از زنان در شرف ازدواج شهرستان اهواز مستعد ابتلا به توکسوپلاسموز حاد هستند و در نتیجه نیاز به آموزش های بهداشتی در سطح جامعه و روش های پیشگیری از آلودگی توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID