مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سال:1388 | تاریخ پایان: شهریور 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

599

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اسانس های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اسانسها ترکیباتی فراری هستند که از گیاهان معطر بدست می آیند. این ترکیبات جزء متابولیت های ثانویه قرار می گیرند. در طبیعت اسانسها نقش مهمی در حفاظت از گیاهان در غالب خصوصیات ضد باکتری, ضد ویروسی, ضد قارچی, دفع کنندگی حشرات و... دارند. در این تحقیق آنالیز شیمیایی و خواص ضد میکروبی به همراه سمیت سلولی اسانسهای گیاهان معطر استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند. گیاهان در مرحله گل دهی جمع آوری و اسانسهای آنها به روش تقطیر در آب جمع آوری و بوسیله دستگاههای GC و GC-MS مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنین خواص ضد میکروبی آنها به روش انتشار در دیسک و کمترین غلظت بازدارنده مورد بررسی قرار گرفتند. سپس اثرات سمیت سلولی آنها بر روی دو لاین سلولی فیبروبلاستی human fetal skin fibroblast (HFSF)و human fetal liver fibroblast (HFLF) مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت 10 گونه گیاهی (Achillea millefolium, Achillea wilhelmsii, Tanacetum balsamita, Teucrium polium,Dracocephalum kotschyi, Salvia sclarea, Salvia verticillata, Ziziphora clinopodioides, Nepeta meyeri, Nepataracemosa) که دارای خاصیت ضد میکروبی بوده و در عین حال سمیت سلولی کمی داشته اند, معرفی گردیدند. از بین این 10 گونه 7 گونه متعلق به خانواده نعنائیان و سه گونه متعلق به خانواده کاسنی می باشند. از خانواده چتریان به علت داشتن سمیت سلولی بالا گونه ای معرفی نشده است. از بین این گونه های پیشنهادی دو گونه Achillea millefoliumوDracocephalum kotschyi علاوه بر داشتن خواص ضد باکتری و ضد قارچی, سمیت سلولی خیلی کمی نیز دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یوسف زادی، مرتضی، کریمی، فرح، زینالی، امینه، و سنبلی، علی. (شهریور 1388). بررسی اسانس های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/787319/fa

  Vancouver: کپی

  یوسف زادی مرتضی، کریمی فرح، زینالی امینه، سنبلی علی. [Internet]. بررسی اسانس های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ شهریور 1388. Available from: https://sid.ir/paper/787319/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی یوسف زادی، فرح کریمی، امینه زینالی، و علی سنبلی، “بررسی اسانس های ضد میکروبی جدا شده از برخی گیاهان بومی استان تهران،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، شهریور 1388. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/787319/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست