مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان
سال:1388 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

431

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی امکان استفاده از مطالعات دورسنجی، منطق فازی و GIS در اکتشاف ذخائر نفتی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 زمین دارای سطح بسیار پیچیده و متغیری است. برجستگی های توپوگرافی و ترکیب آن مواد منعکس کننده بسترهای سنگی و مواد غیرجامدی است که در قسمت زیرین قرار گرفته است و همواره با تغییر عوامل در آن موجب تغییرات بررسی سطح زمین می گردند. این گونه تغییرات در مطالعات دورسنجی برای نمایش, اکتشاف, توزیع و... استفاده می شود. گرچه ذخایر نفت و گاز در اعماق سطح زمین واقعند لیکن این ذخایر بر روی سطح زمین دارای معرف هایی می باشند. در این تحقیق امکان استفاده از تلفیق پدیده های سطحی نظیر دمای سطحی مشتق از داده های ماهواره ای, پوشش گیاهی, زون های آلتراسیون و هر اطلاعات سطحی دیگر در محیط GIS جهت شناسایی ذخایر نفتی بررسی خواهد شد. در جهت نیل به اهداف فوق در این بخش سعی خواهد شد تا آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در اکتشاف نفت و گاز از متون و منابع اطلاعاتی موثق داخلی و خارجی جمع آوری و ارایه گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قاسمی، علی، شبانکاره، مهدی، و افشاری، سهراب. (اردیبهشت 1388). بررسی امکان استفاده از مطالعات دورسنجی, منطق فازی و GIS در اکتشاف ذخائر نفتی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/787274/fa

  Vancouver: کپی

  قاسمی علی، شبانکاره مهدی، افشاری سهراب. [Internet]. بررسی امکان استفاده از مطالعات دورسنجی, منطق فازی و GIS در اکتشاف ذخائر نفتی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ اردیبهشت 1388. Available from: https://sid.ir/paper/787274/fa

  IEEE: کپی

  علی قاسمی، مهدی شبانکاره، و سهراب افشاری، “بررسی امکان استفاده از مطالعات دورسنجی, منطق فازی و GIS در اکتشاف ذخائر نفتی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، اردیبهشت 1388. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/787274/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست