مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

107

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

پایداری دینامیکی هواپیما

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 نوشته حاضر مساله پایداری دینامیکی و کنترل هواپیماهای مادون صوت و ملخ دار را مورد بررسی قرار می دهد. این مرحله از کار طراحی هواپیما در واقع حد فاصل میان طراحی های اولیه و مرحله ساخت است. در این مرحله براساس مشخصات هواپیما که از طراحی اولیه و آزمایش تونل باد بر روی مدل هواپیما بدست می آید، پایداری آن در محدوده مورد نظر برای تغییرات شرایط پروازی هواپیما بررسی می گردد. در صورت مساعد بودن جوابها یا به عبارت دیگر پایدار بودن هواپیما در شرایط پروازی مورد نظر مرحله ساخت آغاز خواهد شد.در صورتیکه طراحی مناسب نباشد، می توان در این مرحله، تغییرات لازم را برای پایدار شدن هواپیما بطور تقریبی معین کرد. که این تغییرات عمدتا شامل تغییر در ابعاد هواپیما است.در این نوشته ابتدا مساله از نظر تئوریک بررسی شده و توابع تبدیل را بدست می آوریم. که به کمک آنها می توان پایداری هواپیما را بررسی نمود.برنامه کامپیوتری که در این رابطه نوشته شده، کار بررسی پایداری هواپیما را براساس تئوریهای مختلف انجام می دهد، و در نهایت نمونه این بررسیها را برای یک مدل هواپیمای خاص می بینیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID