مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان
سال:1371 | تاریخ پایان: پاییز 1371

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

فلزیاب الکترونیکی (فلزیاب مخصوص کارخانجات نساجی)

شماره مسلسل

نویسندگان

سعید-احمدیان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در کارخانجات بافندگی در آخرین مراحل تهیه پارچه قسمت تکمیل قرار دارد. در این قسمت دو عمل موگیری و اطو روی پارچه انجام میگیرد. موگیری توسط استوانه ای با تیغه های ظریف که با سرعت دوران میکند صورت میگیرد. اطو از استوانه ای آهنی بقطر حدود یک متر تشکیل شده که بکمک سینی استیل زیر آن پارچه تحت فشار قرار گرفته و اطو میشود. پارچه در مسیر خط تولید از قسمتهای متعددی عبور میکند و در این مسیر احتمال دارد که ذرات فلز ناشی از شکسته شدن سوزنها و یا قطعات دیگر وارد پارچه شده و در میان تار و پود پارچه باقی بمانند. این ذرات فلزی که تقریبا همگی از جنس فولاد هستند در صورتیکه به همراه پارچه وارد دستگاههای موگیری و اطو شوند میتوانند به آنها صدمه رسانده و موجب خرابی پارچه گردند. در نهایت بایستی خط تولید را متوقف کرده و دستگاههای مذکور را تعمیر کرد. این کار معمولا چند روز طول میکشد که بهر حال باعث پایین آمدن تولید میگردد. جهت جلوگیری از این مسایل، در طراحی این کارخانجات قبل از دستگاههای موگیری و اطو، فلزیابهای مناسبی قرار میدهند تا وجود اشیا فلزی را در پارچه مشخص کنند. در صورتیکه وجود شی فلزی تشخیص داده شود، دستگاه بطور خودکار متوقف خواهد شد تا وقتیکه شیئی فلزی از پارچه جدا شده و دستگاه دوباره روشن شود. از آنجا که اغلب کارخانجات بافندگی موجود کشور قدیمی بوده و دستگاههای فلزیاب آنها معیوب شده اند و همینطور با توجه به اعلام نیاز کارخانجات مختلف و نیز بهای نسبتا گران دستگاههای خارجی و در راستای خودکفایی صنعتی کشور این پروژه مطرح گردید. مطالبی که در پی خواهد آمد شرح اقدامات انجام گرفته در روند اجرای پروژه تا مرحله ساخت نمونه نیمه صنعتی میباشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست