مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: مرکز ملی فرش ایران
سال:1381 | تاریخ پایان: 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

101

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی روشهای اعمال استاندارد رنگرزی خامه قالی با رنگزاهای مصنوعی در کارگاههای موجود (اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان شرقی، کردستان)

شماره مسلسل

نویسنده

رسول-مهرورزان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 این طرح تحقیقاتی با هدف شناسایی و جمع آوری استانداردها و دستورالعمل های موجود در زمینه رنگرزی پشم با رنگزاهای مصنوعی و شناخت کاستی های آنها و همچنین روشهای اعمال استانداردها انجام گرفت. در این طرح وجود استانداردهای رنگرزی خامه قالی با رنگزاهای مصنوعی در منابع علمی, مراکز تحقیقاتی و استانداردهای بین المللی بررسی شد. مشکلات و دلایل عدم اجرای استانداردها در کارگاههای رنگرزی و میزان آشنایی آنها با استانداردها از طریق مصاحبه, پرسشنامه, عکس و آزمون ثبات نمونه های خامه رنگی تولیدی آنها در سطح 5 استان کشور و به طور تصادفی در 41 کارگاه رنگرزی در سه سطح صنعتی, نیمه صنعتی و سنتی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها و آنالیزهای آماری با نرم افزار EXCEL, SPSS10 انجام گرفت. نتایج نشاندهنده این است که استانداردهای کنترل کیفیت بین المللی و ایران کامل بوده و در دسترس است ولی در زمینه روشهای رنگرزی با توجه به تنوع مواد رنگزا و متفاوت بودن روش رنگرزی رنگزاهای مختلف, استاندارد مدون خاصی وجود ندارد. کارگاههای رنگرزی سنتی در مقایسه با کارگاههای صنعتی و نیمه صنعتی در ارتباط با کیفیت خامه های رنگی تولیدی, شناخت استانداردها و اعمال آنها, نیروی متخصص آموزش و امکانات آزمایشگاهی و فنی جهت اعمال استانداردها مشکلات زیادتری داشتند. در دسترس نبودن و ناقص بودن استانداردها, نبود بسترسازی مناسب جهت ترویج و آموزش استانداردها ازجنبه اجتماعی و فرهنگی, کمبود امکانات و تجهیزات به دلایل اقتصادی, واردات رنگ های نامرغوب و عدم استفاده از کاتالوگ رنگ از عمده عوامل عدم اجرای استانداردهاست. باتوجه به نتایج, آیین کار رنگرزی با رنگزاهای مصنوعی تهیه شده جهت اجرای آزمایشی رنگهای مناسب, همراه با کاتالوگ و استانداردهای کنترل کیفیت و رنگرزی در اختیارسه کارگاه رنگرزی قرار گرفت. نتایج اجرای آزمایشی طرح نشان داد معرفی و ارائه رنگزاهای مصنوعی با کیفیت بالا, استفاده از نیروهای متخصص, تدوین و ترویج استانداردهای رنگرزی در اعمال استانداردها و بهبود کیفیت خامه قالی موثراست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید