مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: مرکز ملی فرش ایران | سال:1391 | تاریخ پایان: 1391

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثربخشی تسهیلات زودبازده در زمینه فرش دستباف

شماره مسلسل

نویسنده

ناصر-شاهنوشی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 استفاده بهینه از منابع موجود به منظور برآورده ساختن نیازهای بشری, جزء مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور سعی می شود تا با به کارگیری سیاست های گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت. در این زمینه سیاست های پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد. بررسی وضعیت اشتغال کشور در سال های اخیر حاکی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور می باشد. این امر باعث شکل گیری طرح هایی در سطح ملی شد که از جمله می توان طرح ضربتی اشتغال و همچنین طرح تسهیلات بنگاه های زودبازده را نام برد. توسعه بنگاه های زودبازده در ابتدا به عنوان یکی از طرح های با ضریب اشتغال زایی بالا معرفی شد, هر چند که اجرای این طرح با مشکلات زیادی مواجه شده است. لذا ارزیابی عملکرد بنگاه های زودبازده, به منظور برنامه ریزی های آتی در زمینه بهبود اشتغال حائز اهمیت می باشد. صنعت فرش دستباف یکی از بخش های عمده در استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده بوده است. هدف اصلی این مطالعه, بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زودبازده در صنعت فرش دستباف در استان های آذربایجان شرقی, اصفهان, خراسان رضوی و قم می باشد. فاکتورهای بررسی اثربخشی شامل درآمد, هزینه, سود, تولید و اشتغال در سال های 85, 86 و 89 بوده است. جهت محاسبه میزان اثربخشی تسهیلات بنگاه های زودبازده در استان های مذکور در این مطالعه از روش جورسازی استفاده شده است. بدین منظور جامعه آماری به دو گروه کنترل (افرادی که از اعتبارات استفاده نکرده اند) و تیمار (افرادی که از اعتبارات استفاده کرده اند) تقسیم شده است. نمونه گیری در این دو گروه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. همچنین در این مطالعه به بررسی نحوه اجرای طرح و میزان انحراف در هزینه کرد اعتبارات نیز پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد درصد انحراف در هزینه کرد اعتبارات در استان های آذربایجان شرقی, اصفهان و خراسان رضوی نسبتا زیاد اما در استان قم بسیار کم بوده است. علاوه بر این پرداخت اعتبارات بنگاه های زودبازده بر متغیرهای درآمد, هزینه, سود, تولید و اشتغال تاثیری نداشته اما در استان آذربایجان شرقی باعث افزایش معنی دار این متغیرها شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID