مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان آذربایجان غربی
سال:1388 | تاریخ پایان: بهمن 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه مخلوط استاندارد متیل استرهای اسیدهای چرب جهت استفاده در تجزیه روغن ها و نمونه های زیستی

شماره مسلسل

نویسندگان

رامین-ملکی عسگرآباد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تجزیه با تکنیک های کروماتوگرافی نیازمند استانداردهای مواد (موادی شناخته شده با خلوص بالا) جهت شناسائی و اندازه گیری کمی ترکیبات است. در این طرح پژوهشی برای تهیه مخلوط استاندارد اسیدهای چرب، گلیکولیپیدها از منابع گیاهی و یا جانوری با استفاده از محلول پتاسیم هیدروکسید در متانول یا روش استریفیکاسیون اسیدی به متیل استر اسیدهای چرب تبدیل می شوند. پس از جداسازی متیل استرها از مخلوط واکنشگرها (با استخراج مایع ـ مایع به وسیله هپتان نرمال) و خالص سازی (بر اساس تغییر حلال و عبور دادن از ستون سیلیکا)، محصول نهایی با دستگاه کروماتوگراف گازی مجهز به آشکارساز یونیزاسیون شعله ایGC) ـ(FID  مورد آنالیز قرار گرفت. مخلوط تهیه شده از متیل استر اسیدهای چرب می تواند در شناسایی پیک های اسیدهای چرب در نمونه های مختلف، جهت تحقیقات و یا کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID