مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان مرکزی (اراک)
سال:1390 | تاریخ پایان: اسفند 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

خواص فیزیکی نانو ساختارهای چند لایه ای فرومغناطیس - غیرمغناطیس

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در سالهای اخیر تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعاتی از قبیل طراحی, ساخت و بکارگیری مواد جدید با استفاده از ساختارهای نانو از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. بررسی خواص این ساختارها بخصوص ویژگیهای مغناطیسی و الکترونیکی آنها به واسطه کاربردهای فراوان آنها همواره مورد علاقه محققان و پژوهشگران بوده است. در این طرح, نتایج مربوط به تغییرات ساختاری و خواص مغناطیسی لایه های نازک آهن, سه لایه ای های Fe/x/Fe (x=Cu, Al, Cr) و چند لایه ای های Ni/Cu که به روش کندوپاش مغناطیسی و تبخیر حرارتی بر روی زیرلایه هایی از جنس سیلیسیوم نوع n و p رشد داده شده اند, گزارش شده است. در بخش مربوط به نتایج, برای بررسی سطح لایه ها, از میکروسکوپ نیروی اتمی, برای بررسی مشخصات حوزه های مغناطیسی از میکروسکوپ نیروی مغناطیسی و روش مغناطش سنج گرادیان میدان متناوب, استفاده شده است. در ادامه تاثیر ضخامت لایه ها و تعداد آنها بر روی خواص مغناطیسی لایه ها نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. نانو ساختارهای بدست آمده بمنظور بررسی رفتار حرارتی در دماهای بالا در خلاء و در جا, به کمک دستگاه HT-XRD به منظور دستیابی به چند لایه ای هایی با ساختار و خواص مغناطیسی بهتر, مورد مطالعه قرار گرفته اند. همچنین در مورد سه لایه ای های مغناطیسی, بر روی ناهمسانگردی و اثر ضخامت آنها بر منحنی های پسماند تمرکز و تحقیق شده است. در ادامه این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی فازی به مدلسازی این ساختارها پرداخته شده و بعنوان نمونه در این طرح نتایج شبیه سازی ساختار چند لایه ای های مغناطیسی Ni/Cu بررسی و گزارش شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID