مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1384 | تاریخ پایان: خرداد 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی کاربرد باگاس نیشکر جهت تصفیه فاضلاب های صنعتی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح امکان تصفیه فلزات سنگین و سختی پساب های صنعتی با استفاده از باگاس بررسی شد. در فصل اول کشت، برداشت و فرآوری نیشکر، ترکیبات و صنایع جانبی آن بررسی شد. ترکیبات، ارزش حرارتی، نگهداری، مغزگیری و صنایع جانبی باگاس بررسی شد. در پایان این فصل تحقیقات انجام شده در زمینه تولید کربن فعال از باگاس و کاربردهای آن، استفاده از باگاس و مشتقات آن در صنایع وابسته به نفت، کاربردهای خاکستر باگاس، استفاده از باگاس برای حذف فلزات سنگین و امکان تجزیه زیستی باگاس استفاده شده مرور شد. در فصل دوم تصفیه آب و فاضلاب بررسی شد. تاریخچه ای از تصفیه آب، شیمی آب و فاضلاب، آلودگی ها و مشخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب بیان شد. تصفیه فاضلاب به طور خلاصه و روش های حذف فلزات سنگین و سختی به طور مفصل بررسی شد. روش استفاده از رزین و جذب سطحی برای حذف فلزات سنگین مفصلا بررسی شد. مزایا و معایب روش های مختلف مقایسه گردید. در پایان این فصل تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از مواد لیگنوسلولزی و بیومس ها به عنوان جاذب مرور شد. در فصل سوم روش های آزمایش امکان جذب سرب، نیکل و جیوه توسط باگاس بررسی شد که نتایج این آزمایشات مقدماتی امکان حذف فلزات سنگین توسط باگاس را تایید کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID