مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان | سال:1370 | تاریخ پایان: آبان 1370

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

853

دانلود:

179

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طرح استخراج منتول از نعناع

شماره مسلسل

نویسنده

مژگان-ولی عیدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اسانسهای گیاهی، روغنهای معطری هستند که به دسته وسیعی از مخلوط ترکیبات آلی و غیر امتزاج با آب اطلاق شده و اکثرا حاوی مقدار زیادی ترپن می باشند. در اثر اکسیژنه شدن، ئیدروکربنهای ترپنی - تولید موادی از قبیل الکلها و آلدئیدها، کتونها، فنولها و اترهای فنلی می گردد - ترکیبات اکسیژنه فوق مسوول عطر و خواص درمانی اسانسها میباشند.نعناع از جمله گیاهان معطری است که مصارف دارویی و غذایی بیشماری دارد. عطر آن ناشی از ترکیبی بنام منتول می باشد که اثرات دارویی این گیاه را در بردارد. منتول با نام شیمیایی 5- متیل- 2- ایزوپروپیل سیکلو هگزانول الکلی به فرمول C10H20O، و جرم مولی 176، می باشد. نوع طبیعی آن چپ گردان یا راسمیک بوده و به ترتیب دارای نقاط ذوب و جوش 44 و 216oC می باشد. در حلالهای آلی مانند الکل، اتر، کلروفرم، حلالهای پترولیوم اتر و استیک اسید گلاسیال حل می شود. این ترکیب به ندرت در آب محلول است.در این پروژه استخراج و خالص سازی منتول از اسانس (روغن) نعناع مورد بررسی قرار گرفته و بهترین سیستم مخلوط حلال، جهت خالص سازی توسط ستون پیشنهاد شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID