Start: 2/6/2023 1:41:05 PMEnd: 2/6/2023 1:41:05 PM >> 192

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال:1387 | تاریخ پایان: مهر 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

225

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طرح حمایت از نوآوری مخترعین و مبتکرین منفرد وافراد حقیقی در جهت ارتقای دستاوردهای آن به سطح مناسبی ازکاربرد و تجاری سازی

شماره مسلسل

نویسندگان

حبیب اله-اصغری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف اصلی این طرح هدایت نظام یافته نوآوری های مخترعین منفرد به منظور تکمیل چرخه دانش می باشد. برای حصول به هدف اصلی طرح پس از انجام بحث و بررسی در جلسات متعدد با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، مدیران و کارشناسان مجری، توافق گردید پژوهش و مطالعات جامعی در این خصوص صورت گیرد تا اقدامات اجرایی از غنای علمی و کاربردی لازم برخوردار باشد. نتیجه این فعالیت پژوهشی در قالب گزارش های زیر ارائه شده است: گزارش اول: مطالعه پیشینه و وضعیت موجود در کشور گزارش دوم: مطالعه تطبیقی در کشورهای دیگر شامل کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و کشورهای اسلامی که ضمن معرفی فعالیت های حمایتی سازمان های فعال در این کشورها، سیستم ها و روش های حمایتی از مخترعین، مبتکرین و نوآوران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش سوم: ارائه زیرساخت حمایتی کارآمد از مخترعین و مبتکرین. در این گزارش ابتدا به بررسی و شناسایی خصوصیات جامعه هدف پرداخته شده است. جامعه هدف بر اساس نوع شناسی صاحبان ایده، گونه شناسی ایده ها و عوامل انگیزشی، در قالب یک طبقه بندی برای صاحبان ایده، نوآوری ها و ایده ها و عوامل انگیزشی تحلیل شده است. در قسمت دوم طراحی اداره ای برای انجام فعالیت های حمایتی از مخترعین، مبتکرین و نوآوران که در آن ساختار سازمانی و گردش کار سازمانی همراه با شرح وظایف اداره ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID