مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

804

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی پلی مورفیسم های رایج ژن CYP2C19 در بیماران تحت درمان با داروی کلوپیدوگرل

صفحات

 صفحه شروع 190 | صفحه پایان 196

چکیده

 سابقه و هدف:کلوپیدوگرل, یکی از رایج ترین داروهای ضد پلاکتی می باشد که در موارد متعددی از جمله جلوگیری از ایسکمی عروقی در بیماران آترواسکلروتیک, سندروم کرونری حاد و نیز پیشگیری از ترومبوز, مورد استفاده قرار می گیرد. اما کلوپیدوگرل باید توسط آنزیم CYP2C19 به متابولیت فعال خود تبدیل شود تا اثرات خود را داشته باشد که با توجه به پلی مورفیسم آن, اثرات دارو در افراد مختلف متفاوت است. لذا هدف از این مطالعه, بررسی فراوانی پلی مورفیسم های رایج ژن CYP2C19 در جمعیت ایرانی به منظور تعیین دوز داروی کلوپیدوگرل بود.مواد و روش ها: مطالعه به روش مقطعی بر روی بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی تحت درمان با کلوپیدوگرل در تابستان 1392 در آزمایشگاه پیوند انجام شد. پلی مورفیسم های ژن CYP2C19 به روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها توسط آزمون کای دو و 13 SPSS, تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: مطالعه روی 154 بیمار انجام شد. محدوده سنی بیماران 12.9±59 سال بود که 55.2% آن ها مذکر بودند. 72.7% از بیماران ژنوتیپ نرمال,23.4% موتاسیون به صورت هتروزیگوت و 3.9% موتاسیون به صورت هموزیگوت آلل 2 را داشتند.نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان می دهد که کاربرد توصیه های سازمان غذا و دارو در کشور ایران, بیش از کشورهای دیگر می تواند مفید باشد. پزشکان باید با شناسایی بیمارانی که خطر بالای پدیده های ترومبوز را با درمان داروی ضد پلاکتی پلاویکس دارند, به سمت استفاده از داروهای ضد پلاکتی دیگر و یا استفاده از دوزهای متغیر که دارای متابولیت های ضعیفی هستند, مشاوره دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  پوپک، بهزاد، تقدیسی، شهرام، معید، حیدری، فلاح، پرویز، خسروی پور، گلاره، بلوری، شیرین، و گلکار، طلوع. (1393). ارزیابی پلی مورفیسم های رایج ژن CYP2C19 در بیماران تحت درمان با داروی کلوپیدوگرل. پژوهشی خون، 11(3)، 190-196. SID. https://sid.ir/paper/78698/fa

  Vancouver: کپی

  پوپک بهزاد، تقدیسی شهرام، معید حیدری، فلاح پرویز، خسروی پور گلاره، بلوری شیرین، گلکار طلوع. ارزیابی پلی مورفیسم های رایج ژن CYP2C19 در بیماران تحت درمان با داروی کلوپیدوگرل. پژوهشی خون[Internet]. 1393؛11(3):190-196. Available from: https://sid.ir/paper/78698/fa

  IEEE: کپی

  بهزاد پوپک، شهرام تقدیسی، حیدری معید، پرویز فلاح، گلاره خسروی پور، شیرین بلوری، و طلوع گلکار، “ارزیابی پلی مورفیسم های رایج ژن CYP2C19 در بیماران تحت درمان با داروی کلوپیدوگرل،” پژوهشی خون، vol. 11، no. 3، pp. 190–196، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/78698/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی