Start: 2/3/2023 10:46:03 AMEnd: 2/3/2023 10:46:03 AM >> 188

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
سال:1393 | تاریخ پایان: بهار 1393

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

77

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید نرم افزار تحلیل سامانه عملیات تولید یک محصول غذایی- پیاده سازی سامانه استریلیزاسیون شیر به عنوان نمونه

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از اجرای این پروژه دست یابی و بومی سازی دانش و فناوری تولید نرم افزار گرافیکی تخصصی و بکار گیری آن در صنایع غذایی است. نرم افزاری که از این پژوهش بدست آمده است محیط بسیار راحتی را برای طراحی یک سامانه صنایع غذایی برای کاربر فراهم می کند به طوری که کاربر شرایط کاری و مطلوب خود را به نرم افزار بدهد و نتایج خروجی نرم افزار برای تصمیم گیری او کافی باشد. برای شکل گیری این نرم افزار لایه های مختلف برنامه نویسی استفاده شده است. در این نرم افزار امکان انتخاب و چیدمان اجزاء سامانه به شکل گرافیکی فراهم شده است. همچنین برنامه های محاسباتی نوشته شده که در بخش گرافیک با فشار دادن یک یا چند دکمه یا انتخاب گزینه این برنامه ها فراخوان شده و محاسبات طراحی انجام می پذیرد. امکان وارد کردن مشخصات فنی محصول صنعتی موجود در بازار در بانک های اطلاعاتی نرم افزار و فراخواندن آن در محاسبات نیز وجود دارد. در این نرم افزار از برنامه نویسی شی گرا استفاده شده است. برای تحلیل یک سامانه شرایط مرزی و شرایط اولیه در پنچره هایی ویژه در پنجره اصلی یا ترسیم وارد یا از پایگاه داده ها فراخوانده می شود. در صفحه ترسیم این نرم افزار ابتدا هریک از اجزاء اصلی با پیکر استاندارد یا یک نماد در نوار ابزار ظاهر می شود که با انتخاب آنها چیدمان سامانه در صفحه ترسیم شکل می گیرد. طرحواره دستگاه یک سامانه مجرا است. توسط طراح نرم افزار، اجزاء سامانه کدگذاری می شود تا توالی و ارتباط این اجزاء در برنامه های محاسباتی شناخته شود. برای راهنمایی کاربر اطلاعات مفید و کمک کننده ای در نرم افزار پیش بینی شده که امکان فراخواندن آن در هر مورد وجود دارد. سامانه استریلیزاسیون شیر به منظور پیاده سازی ایده طراحی یک سامانه چند جزئی به کمک نرم افزار گرافیکی انتخاب شده تا انعطاف پذیری و کارایی نرم افزار و مهارت طراحی سامانه سفارشی درسطوح مختلف را به نمایش بگذارد. این نرم افزار به عنوان اولین نرم افزار تخصصی در کشور هنوز راه درازی برای تکامل دارد. توسعه این نرم افزار بر اساس سفارش انجام می پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID