مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی | سال:1388 | تاریخ پایان: مهر 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

امکان تشخیص وجود گلرنگ در زعفران با استفاده از روشهای مولکولی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 زعفران یکی از گرانبهاترین گیاهان زراعی جهان بوده و بومی ایران است. از گلاله این گیاه به عنوان یکی از مهمترین طعم دهنده ها و رنگ های طبیعی در فراورده های غذایی و دارویی استفاده می شود. با توجه به ارزش فراوان تجاری زعفران، گاهی تقلباتی در پروسه تولید آن صورت می گیرد. یکی از این تقلبات افزودن گلبرگ های گلرنگ به کلاله های زعفران می باشد. از آنجا که تعیین خلوص و کیفیت زعفران توسط روشهای سنتی و بیوشیمیایی مشکل بوده و از حساسیت پایینی برخوردار است، استفاده از روشهای مولکولی نظیر نشانگر RAPD/SCAR برای تشخیص این تقلبات اهمیت خاصی دارد. لذا در این بررسی استخراج DNA از کلاله خشک توده های مختلف زعفران و گلرنگ های خشک 7 رقم گلرنگ انجام شد. واکنش RAPD با 10 آغازگر تصادفی 15 نوکلئوتیدی منجر به شناسایی دو باند اختصاصی مونومورف 500 و 700 جفت بازی برای گلرنگ گردید. قطعات اختصاصی به دست آمده از گلرنگ در وکتور مناسب کلون شده توالی یابی گردید. سه آغازگز اختصاصی SCAR برای این دو توالی طراحی شد. نتایج PCR با آغازگرهای اختصاصی SCAR منجر به تکثیر سه باند اختصاصی 412، 414 و 589 جفت بازی در ارقام گلرنگ شد. با توجه به کارایی این روش در تشخیص درصدهای پایین مخلوط گلبرگ گلرنگ در کلاله های زعفران (1 درصد)، می توان از آن به عنوان یک تکنیک کاربردی برای تشخیص و شناسایی تقلبات مربوط به افزودن گلبرگ های گلرنگ به زعفران تجاری حتی در مقادیر بسیار کم بهره برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID