مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
سال:1392 | تاریخ پایان: مرداد 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

246

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار، جوانه زنی بذور و تولید نهال

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طی سه سال متوالی (1391-1389) در یک سری تلاقی های دو طرفه بین ژنوتپپ های وحشی (R2N1، R4N1, R5N1 و R9N3) و زرشک بی دانه باغی (BD) انجام گرفت و میزان تشکیل میوه و بذر در این تلاقی ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تلاقی زرشک بی دانه با دانه گرده ژنوتیپ های وحشی نشان داد که ژنوتیپ هایی که قرابت بیشتری دارند درصد تشکیل میوه و بذر آنها کمتر است. دانه گرده ژنوتیپ R2N1 با 46 درصد تشکیل میوه و 2.22 درصد تشکیل دانه و دانه گرده ژنوتیپ R4N1 با 69 درصد تشکیل میوه و 22.20 درصد تشکیل دانه به ترتیب کمترین و بیشترین میزان را داشتند. در این تحقیق مشخص گردید که دانه گرده زرشک بی دانه کارایی لازم در تشکیل بذر در ژنوتیپ های وحشی زرشک را دارد و پدیده نرعقیمی در زرشک بی دانه باغی وجود ندارد. نتایج نشان دهنده اثرات معنی دار ژنوتیپ، تیمار اسید جیبرلیک و پوست برداری با اسید سولفوریک و چینه سرمایی، در درصد جوانه زنی بذور بود و مهمترین عامل در جوانه زدن بذر زرشک برآوردن شدن نیاز سرمایی است. نتایج کشت بذور حاصل از تلاقی ها و بررسی میزان بقاء دانهال ها نشان داد که زمان کشت بذور، بستر کشت و نوع سیستم آبیاری در درصد بقاء دانهال ها اهمیت ویژه ای دارد. کشت بهاره بذر در بستر کوکوپیت مخلوط با کمی پرلایت تحت سیستم مه افشانی باعث افزایش درصد بقاء دانهال ها گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بالندری، احمد، و رضایی، مهدی. (مرداد 1392). بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار, جوانه زنی بذور و تولید نهال. تهران، ایران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. https://sid.ir/paper/786959/fa

  Vancouver: کپی

  بالندری احمد، رضایی مهدی. [Internet]. بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار, جوانه زنی بذور و تولید نهال. تهران، ایران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مرداد 1392. Available from: https://sid.ir/paper/786959/fa

  IEEE: کپی

  احمد بالندری، و مهدی رضایی، “بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار, جوانه زنی بذور و تولید نهال،” ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرداد 1392. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/786959/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری