مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان
سال:1368 | تاریخ پایان: فروردین 1368

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

12

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و مقایسه پیوند «گردو» در ایران

شماره مسلسل

نویسنده

افراسیاب-دهلوی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 درخت گردو از گیاهان دیربار ده است که به منظور زودباردهی آن از روش های مختلف پیوندزنی استفاده می گردد. در این مطالعه ضمن مقایسه آماری (اسپلیت، اسپلیت پلات) کلیه روش های پیوندزنی در گیاه گردو و مواردی مانند پایه بذری و نوع پیوندک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که برخی از روش های پیوندزنی، به خصوص پایه بذری و پیوندک در زودباردهی گردو موثر است. کلیه مطالعات و نتایج به دست آمده در یک مجموعه به چاپ رسیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID