مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان
سال:1380 | تاریخ پایان: دی 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

47

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی شرکت آلتون قیر

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این مطالعه برای بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و امکان تشکیل سفره آب زیرزمینی در آبرفت های اراضی شرکت آلتون قیر اجرا گردید. در این طرح جمعا 35 گمانه الکتریکی به طریق مقاومت سنجی با شیوه الکترودی شلومبرگر مورد مطالعه قرار گرفت. در امور دفتری نسبت به تفسیر وتجزیه و تحلیل داده های صحرایی اقدام شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID