مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان
سال:1385 | تاریخ پایان: شهریور 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

56

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی مرتع رحمتیه

شماره مسلسل

نویسنده

ذبیح اله-قجاوند

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 امروزه افزون بر روش های قدیمی اکتشاف آب زیرزمینی، از شیوه های نوین ژئوفیزیکی نیز برای شناسایی سازندهای آبدار استفاده می شود. بنابراین جهت بررسی وضعیت آب زیرزمینی محدوده اراضی مرتعی رحمتیه واقع در شمال اصفهان، تعداد یکصد گمانه الکتریکی با متد شلومبرگر با عمق پژوهشی 250 متر برداشت شد. منحنی داده های صحرایی تفسیر و نقشه های مورد نیاز تهیه گردید. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، خصوصیات و شرایط تشکیل آبخوان منطقه تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID