مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان | سال:1380 | تاریخ پایان: خرداد 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

58

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در شهرستان های اصفهان، سمیرم و فریدن به مساحت 120 هکتار

شماره مسلسل

نویسنده

عباس-ستایش

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 استفاده از روش های آبیاری تحت فشار کمک مناسبی برای استفاده بهینه از منابع آب و بالا بردن راندمان آبیاری می باشد. استفاده از آبیاری بارانی ضمن افزایش راندمان آبیاری، سبب افزایش محصول در بسیاری از گیاهان همراه با کاهش هزینه آب، نیروی انسانی، جلوگیری از رویش علف های هرز، تهویه بهتر ریشه گیاه، تراکم بیشتر کشت، بهبود کیفی محصول و عدم ایجاد فرسایش خاک می گردد. جهت انجام این طرح موارد مربوط به شیب و توپوگرافی، وضعیت خاک مزرعه، منبع آب، کیفیت آب، الگوی کشت، آب و هوای منطقه، نیاز آبی گیاهان و راندمان آبیاری بررسی گردید. سپس سیستم مناسب جهت آبیاری تحت فشار در این مزارع طراحی گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID