مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی اصفهان | سال:1366 | تاریخ پایان: دی 1366

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ساخت «گرمکن شیمیایی»

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 «گرمکن شیمیایی» حاوی موادی است که در دو جداره بسته بدی شده و چنانچه پاکت داخلی بیرون آورده شده و در معرض هوا قرار گیرد ایجاد گرما خواهد نمود و چنانچه درون لباس افراد قرار گیرد می تواند به مدت تقریبا 8 ساعت دما را در حدود 60oC حفظ نماید. از این گرمکن می توان برای امور درمانی، فعالیت های ورزشی در مناطق سرد و گرم و نگه داشتن بدن رزمندگان در محیط های سردسیر استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID