مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خوزستان
سال:1374 | تاریخ پایان: دی 1374

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

55

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه روند سرمایه گذاری در سال های اخیر و نگاهی به آینده «استان خوزستان»

شماره مسلسل

نویسنده

محمدرضا-یوسفی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این طرح به منظور مطالعه روند سرمایه گذاری در سال های اخیر و همچنین پیش بینی روند سرمایه گذاری در پنج ساله سوم و چهارم با توجه به واحدهای فعال، پروژه های در دست احداث، درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها، مقایسه روند سرمایه گذاری در مناطق محروم و برخوردار، تعیین و تحلیل میزان سرمایه گذاری با توجه به پارامترهای زمین، ساختمان و ماشین آلات داخلی و خارجی)، تحلیل میزان سرمایه گذاری با توجه به مالکیت واحدها (دولتی، تعاونی، خصوصی و …) بررسی میزان اعتبار استفاده شده از منابع داخلی و خارجی، بررسی اشتغال و پیش بینی اشتغال زایی طرح ها و بالاخره تحلیلی از دلایل عدم پیشرفت طرح های استان با توجه به پارامترهای ارزی، مشکل نقدینگی و سایر مشکلات صنعت به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده با توجه به پارامترهای اشتغال، منابع طبیعی، نیاز مصرفی، امکانات، صادرات، بازار فروش و … صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد روند سرمایه گذاری در گرایش میزان سرمایه گذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است به طوری که 92% از کل سرمایه گذاری به بخش خصوصی، 5% به بخش تعاونی، 2%و 1% به ترتیب به بخش سایر و دولتی تعلق دارد همچنین در واحدهای فعال سهم سرمایه گذاری مناطق برخوردار و محروم به ترتیب 94% و 6% است که این نسبت به طرح ها به تساوی تقسیم شده است همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین سهم سرمایه گذاری مربوط به صنایع غذایی، صنعت شیمیایی و صنعت مواد غیرکانی فلزی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID