مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال:1382 | تاریخ پایان: تیر 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

زمینه های مرتبط با کارآفرینی در ادب فارسی

شماره مسلسل

نویسنده

مهدی-محبتی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح پژوهشی مذکور با اهداف ذیل به مرحله اجرا درآمد: 1- گسترش حوزه های کاربردی ادبیات در جامعه 2- معرفی مشاغل جدید، ضرورت و ثمره های آنها در توسعه علمی و فرهنگی جامعه 3- ایجاد اشتغال در جامعه و جامعه فارسی زبان به ویژه برای جوانان و به ویژه برای دانش آموختگان ادب فارسی مراحل و شیوه اجرا: 1- خوانش و فیش برداری از منابعی که در این زمینه نوشته شده بود 2- استفاده از دانش و تجربه استادان و پیش کسوتان این زمینه 3- جمع بندی و طبقه بندی مطالب و آراء هر دو گروه و استنتاج از آنها 4- نگارش طرح با توجه به وضعیت خاص ادبیات و نقش کارآفرینی آن نتایج به دست آمده: 1- ارائه راه حل برای کاربردی تر کردن ادبیات و اشتغال دانش آموختگان آن 2- تکیه بر نقش زبان فارسی به عنوان عنصری کاربردی- آموزشی 3- معرفی زمینه های اشتغال زایی در ادبیات که عموما پنهان مانده بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید