مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی
سال:1380 | تاریخ پایان: تیر 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جمع آوری اسناد و مدارک علمی و تاریخی پیرامون استان سیستان و بلوچستان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این تحقیق شامل شناسایی، جمع آوری و تهیه فهرست کتاب شناختی از کلیه پژوهش های علمی انجام شده در دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، علامه طباطبائی، الزهراء (س)، فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان طی سال های 1358 تا 1379 است که مطالب آن به شرح ذیل طبقه بندی شده است: 1- جامعه شناسی و فرهنگ 2- اقوام و هویت های ملی و قومی 3- اقتصاد، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 4- برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه روستایی 5- جغرافی و جغرافیای سیاسی و انسانی 6- مرز، امنیت و مواد مخدر 7- تاریخ و مردم شناسی 8- مدیریت، تشکیلات و سازماندهی اداری، سیاسی.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID