مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: مرکز ملی فرش ایران
سال:1384 | تاریخ پایان: 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تحقیق پیرامون وضعیت تطبیقی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی فرش دستباف ایران و رقبای عمده

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در طول تاریخ, فرش ایران شهرت جهانی داشته است. تحقیق و تفحص در آثار پیشینیان این نکته را اثبات می کند که عرصه تمدن و هنر ایران زمین هیچگاه از حضور فرش خالی نبوده است. هنر قالیبافی نه تنها حوزه فعالیت و منبع ارتزاق گروهی از مردم به شمار می رفته بلکه از دیرباز یکی از معدود منابع مهم درآمدهای ارزی کشور بوده و سهم عمده ای از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. لیکن تولید و صادرات جهانی این محصول در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات بسیاری بوده و کشور ما را نیز به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده تحت تاثیر قرار داده است. کشورهای پر جمعیت و کم درآمد که نیازمند ایجاد اشتغال با کمترین هزینه و بالاترین سودآوری برای شهروندان خود بودند به این صنعت اصیل روی آورده اند. در این میان می توان به کشورهایی مانند هند, پاکستان, چین و نپال اشاره نمود. فراوانی نیروی کار ارزان قیمت در این کشورها از یک سو و روند صنعتی شدن ایران که موجبات گرانی و کمبود نیروی انسانی را پدید آورده بود. از سوی دیگر, کم کم سهم ایران را به نفع کشورهای رقیب کاهش داد. این تحقیق در راستای مساله فوق الذکر تعریف شده و در صدد بررسی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی فرش ایران و علل آن می باشد. به همین منظور در قسمت اول تحقیق مبانی نظری تمرکزگرایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در قسمت دوم تحقیق به بررسی وضعیت صادرات فرش دستبافت ایران در بازارهای جهانی به لحاظ توزیع جغرافیایی و علل کاهش صادرات و همچنین وضعیت کشورهای عمده صادرکننده فرش دستباف در بازرهای جهانی خواهیم پرداخت. در قسمت سوم مطالعه نیز به بررسی تمرکزگرایی در بازارهای صادراتی فرش دستباف ایران و عوامل کمی و کیفی و موثر بر آن خواهیم پرداخت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی