مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: ---
سال:1375 | تاریخ پایان: بهمن 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات جامع توسعه اقتصادی اجتماعی «استان خوزستان»

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف طرح فوق مطالعه امکانات و موانع توسعه اقتصادی اجتماعی «استان خوزستان» بوده که بدین منظور منابع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی استان در امور مختلف به خصوص جمعیت و جوامع، بخش های تولیدی، ساختارهای اجتماعی و زیربنایی مطالعه گردید. با توجه به مطالعات محدودیت ها و امکانات توسعه استان مشخص و برای اجرا به کارفرما ارائه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی