مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: ---
سال:1371 | تاریخ پایان: خرداد 1371

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

11

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مقدمه ای بر نقش خانواده و مدرسه و گروه همسالان در هنجارپذیری دانش آموزان

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از این بررسی تحلیل و تبیین تفاوت های رفتاری، آرا و عقاید، طرز رفتار، شیوه لباس پوشیدن، روابط اجتماعی و به طور کلی طرز تلقی ها و ارزش های رایج در میان نوجوانان و شناخت عوامل و متغیرهای موثر در اکتساب و تغییر (افزایش و کاهش) رفتارهای اجتماعی آنان بوده است. روش تحقیق در این بررسی به صورت چند مرحله ای صورت گرفته است و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررس منابع و متون مرتبط با موضوع، مصاحبه هدایت شده، مشاهده مستقیم و روش پیمایشی به دست آمده است.جامعه نمونه شامل 100 نفر از دختران دانش آموز کلاس سوم دبیرستان های تهران بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. نتایج حاصل نشان داد که: - پیوند قوی تر میان نوجوانان مورد بررسی و والدین آن ها نسبت به خواهر و برادر آنان وجود دارد. - بین پدر و مادر، مادر پایگاه اول را دارد و ارتباط با وی شدیدتر است. - میان دوستان غیرهم کلاسی با هم کلاسی ها، روابط با گروه دوم بیش تر است. - نوجوانان ارزیابی مثبتی از سازمان مدرسه دارند. - اغلب نوجوانان ارزش ها را در راستای ارزش های دوستان و خانواده می بینند. - در محیط خانه، مدرسه و دوستان، صمیمیت، تفاهم و یکرنگی و احترام متقابل دارای بیش ترین ارزش و مطلوبیت در میان نوجوانان است. - در خصوص گذران اوقات فراغت، بیش تر فراغت خود را صرف گوش دادن به موسیقی، مطالعه کتاب و گردش و تفریح می نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید