مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: ---
سال:1376 | تاریخ پایان: مهر1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

22

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی مشکلات ساختاری خانواده

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طرح بررسی مشکلات ساختاری خانواده به بررسی ریشه های ساختاری ناسازگاری زوجین می پردازد. در این راستا ابتدا ساختار خانواده را در شهر مشهد توصیف می کند و سپس حالات مختلف اختلال در آن را که منشا بروز ناسازگاری است ترسیم می کند. حالات مختلف اختلال در سیستم خانواده در شهر «مشهد» در بین 200 خانواده بررسی گردید. اطلاعات مربوط به خانواده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید و نتایج حاصل به روش های آماری گوناگونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل به طور اهم عبارتند از: از بین مجموع حالات مختلف عدم تعادل و اختلال ساختاری خانواده متغیرهای: عدم تحقق پیش بینی ها در مورد همسر و تزاحم نقش های همسری- فرزندی و عدم تحقق پیش بینی ها در مورد زندگی و همچنین تزاحم نقش های همسری- مادری روی هم رفته 0.78 تغییرات متغیر تابع (ناسازگاری زن و شوهر) را تبیین نمودند. از بین متغیرهای فوق نیز متغیر عدم تحقق پیش بینی ها در مورد همسر بیش ترین سهم را در توضیح ناسازگاری زن و شوهر داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی