مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: --- | سال:1373 | تاریخ پایان: فروردین 1373

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و شناسایی عوامل و موانع پیش رفت آموزشی دانشجویان ایثارگر

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور شناسایی عوامل و موانع پیش رفت آموزشی دانشجویان ایثارگر در «دانشگاه گیلان» 97 نفر از دانشجویان به روش تصادفی از طریق پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفتند، سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب جداول توصیفی، توزیع فراوانی، میانگین و …، موانع پیش رفت آموزشی بررسی شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID