مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: ---
سال:1371 | تاریخ پایان: دی 1371

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

جمع آوری اسناد تاریخی از «جمهوری های آسیای میانه و قفقاز»

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به طور کلی طرح با مهم دانستن تحولات بین المللی دهه اخیر، اهمیت روزافزون ارتباط با «جمهوری آذربایجان»به عنوان یکی از کشورهای زاییده این تحولات را مد نظر قرار داده و در این مورد به جمع آوری اسناد و مدارک درباره تاریخ معاصر آذربایجان پرداخته که محدوده آن از جنگ های ایران و روس تا دوران اخیر را در بر می گیرد. شیوه تحقیق، در این طرح مطالعه کتاب خانه ای و جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز از مراکز و سازمان های ذیربط بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی