مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: ---
سال:1375 | تاریخ پایان: تیر 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

22

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مهاجران جنگ تحمیلی در دوران مهاجرت، اسکان و بازگشت (1375-1359)

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به پیشنهاد ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده کشور طرح بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهاجران جنگ تحمیلی در دوران مهاجرت، اسکان و بازگشت (1375-1359) توسط شاخه علوم اجتماعی «جهاددانشگاهی واحد تهران» اجرا شد. این طرح در پنج استان جنگ زده کشور و همچنین سایر استان ها نظیر تهران، اصفهان و فارس انجام پذیرفته است. در استان های مذکور 1119 نفر از مهاجران بازگشته و باز نگشته به مناطق اصلی زیست خود مورد بررسی و پرس وجو قرار گرفتند. برای بررسی مسائل و مشکلات این گروه اطلاعات مختلفی گردآوری شده است از جمله: مشخصات خانواده مهاجر قبل و بعد از جنگ، انواع امکاناتی که قبل از شروع جنگ داشته اند، تواتر مهاجرت این گروه در حین دوران جنگ، امکاناتی که در طول دوران مهاجرت در اختیار آن ها قرار گرفته است، (از جمله امکانات بهداشتی، آموزشی، تفریحی، شغلی) تعادلات و تعارضات فرهنگی مهاجر و خانواده وی با میزبانان و سایر مهاجران در محیط کار، مدرسه و مجتمع های محل سکونت، حوادث و اتفاقاتی که برای آن ها روی داده است و سازمان های کمک دهنده به آن ها و از مهاجران بازگشته درباره وضعیت کلی آن ها پس از بازسازی و بازگشت به مناطق خود و امکاناتی که برای آن ها را فراهم شده است و … پرسش شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  . (). . تهران، ایران: . https://sid.ir/paper/786356/fa

  Vancouver: کپی

  . [Internet]. . تهران، ایران: ؛ . Available from: https://sid.ir/paper/786356/fa

  IEEE: کپی

  ، “،” ایران، ، . [Online]. Available: https://sid.ir/paper/786356/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری