مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات | سال:1389 | تاریخ پایان: دی 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

237

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی و تحلیل تکنولوژی سامانه های توصیه گر در کسب و کارهای الکترونیکی و پیاده سازی یک نمونه از آنها

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 انسانها در زندگی روزمره خود به تناوب و دفعات در مقابل راه های متعدد قرار می گیرند که نیازمند انتخاب و تصمیم گیری بوده و برای انتخاب صحیح و اتخاذ تصمیم درست از منابع مختلف کسب اصلاح و مشاوره می نمایند. این مشورت یا به طور مستقیم و از طریق گفتگوی مستقیم حاصل می شود و یا به روش های غیر مستقیم این مهم صورت می گیرد. در این راستا سامانه های توصیه گر, دقیقا به دنبال ایفای نقش مشاور و توصیه گر هستند با این تفاوت که این توصیه از سوی یک ماشین ارائه می شود. مسلم است هر چه این توصیه و پیشنهادی که از سوی ماشین ارائه می شود دقیق تر و سریع تر باشد کارائی آن سامانه بالاتر خواهد بود. سامانه های توصیه گر از جمله مباحث جدید و گسترده ای است که در حوزه های مختلفی می توان آن را به خدمت گرفت. از جمله کاربرد این سامانه ها می توان به حوزه تجارت الکترونیکی, مدیریت ارتباط با مشتری, کتابخانه های دیجیتالی, حوزه پزشکی, مشاوره خانواده و ... اشاره کرد که خود بیانگر کاربرد وسیع این سامانه هاست. بدون شک موفقیت این سامانه ها به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله مهمترین آنها تکنیک ها و الگوریتم هایی است که این قبیل سامانه ها را پشتیبانی می کند؛ مشخصا موضوع این تحقیق, شناسائی انواع این سامانه ها و تحلیل الگوریتم هایی است که در این سامانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تحقیقات صورت گرفته در این حوزه نشان می دهد که یک دسته از الگوریتم هایی که در این سامانه ها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج به کارگیری آن نیز مثبت گزارش شده است, الگوریتم های موسوم به پالایش مشارکتی است که بررسی, تحلیل و دسته بندی این دسته از الگوریتم ها نیز در راستای موضوع این تحقیق است. بر این اساس, پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات ذیل است:1- سامانه های توصیه گر (RS) چگونه سامانه هایی هستند و از چه طبقه بندی برخوردارند؟2- چه نوع الگوریتمهایی در طراحی سامانه های توصیه گر به کار می روند؟3- الگوریتم پالایش مشارکتی (CF) به عنوان یکی از تکنولوژیهای مورد استفاده در سامانه های توصیه گر چگونه الگوریتمی است و چگونه طبقه بندی می شود؟4- کسب و کار "آمازون (www.Amazon.comTM)" از چه نوع تکنولوژی برای سامانه های توصیه گر خود بهره می برد و تا چه اندازه بکارگیری این تکنولوژی باعث افزایش کارایی آن شده است؟بر این اساس در فاز دوم این طرح که مربوط به پیاده سازی یک نمونه از این سامانه ها بود, گزینه های مختلفی برای پیاده سازی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های به عمل آمده و اهمیت حمایت از مراکز رشد و واحدهای فناور(SME)  مستقر در آن و همچنین رهیافت کلی پروژه های جهاد دانشگاهی, با موافقت رئیس محترم پژوهشکده ICT جهاددانشگاهی مقرر شد, سامانه ای به منظور ارائه توصیه های آموزشی به واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد طراحی و پیاده سازی شود.در این راستا, با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید نوع این سامانه می بایست از جنس سامانه های مبتنی بر دانش باشد و متدلوژی استدلال مبتنی بر نمونه (CBR) نیز برای استخراج استنباط از پایگاه دانش این سامانه انتخاب گردید.کی از مهمترین دلائل به کارگیری متدلوژی CBR الهامی بود که از به کار گیری این متدلوژی در حوزه پزشکی گرفته شد. تحقیقات انجام گرفته توسط محققان این طرح نشان می دهد CBR به علت ویژگیهای منحصر به فرد خود در بسیاری از سیستمهای تشخیص و درمانی حوزه پزشکی به کار گرفته شده است. در این راستا یک SME به مثابه یک بیمار و سامانه توصیه گر نیز در قالب پزشک دیده شد.پس از فصل هفتم گزارش پیش رو که به بررسی پیشینه مراکز رشد و نیازسنجی آموزشی در سازمان ها می پردازد, در فصل هشتم, استدلال مبتنی بر نمونه (CBR) مورد بررسی قرار می گیرد.در فصل نهم گزارش نیز کلیه مراحل طراحی و پیاده سازی سامانه توصیه گر دوره های آموزشی که ماحصل تلاش محققان این طرح بود, به طور مبسوط درج شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID