مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده تکنولوژی تولید
سال:1387 | تاریخ پایان: تیر 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

92

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه مناسب ترین روش ازدیاد برداشت در مخازن شکافدار

شماره مسلسل

نویسنده

عیسی-نویری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از اجرای این طرح عبارتند از: -بررسی علل پایین بودن ضریب برداشت از مخازن کربنات شکافدار ایران -ارزیابی روش های بهینه تولید صیانتی در این طرح بعد از بیان تولید صیانتی از دو دیدگاه شرکت های ملی و شرکت های خصوصی چندملیتی سعی شده به صورت مرحله ای پاسخ سوالات مهم و کلیدی مناسبترین روش ازدیاد برداشت و تولید صیانتی براساس معیارهای نوین مهندسی مخازن ارائه شود و طرح در غالب پاسخ به این سوالات: -چرا ضریب بازیافت نفت از مخازن ایران در مقایسه با نقاط دیگر جهان پایین تر است؟ -مناسب ترین فرایند بازیافت نفت از مخازن ماسه، سنگی و شکافدار چیست؟ -بهترین روش بازیافت از مخازن نفتی ایران با در نظرگرفتن مسائل فنی و اقتصادی کدام است؟ نتایج به دست آمده از اجرای طرح عبارتند از: -مخازن کربناتی شکافدار بطور عمده از لحاظ مخلوط می باشند و لذا تزریق گاز مناسب ترین روش ازدیاد برداشت است. -میزان دبی تزریق/تولید، تعداد چاه های تزریق/تولید، محل قرارگرفتن چاه های تزریق و تولید و نوع چاه ها تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان دبی تولید و نفت قابل استحصال از مخازن دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID