مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده تکنولوژی تولید
سال:1387 | تاریخ پایان: تیر 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ساخت دستگاه آشکارساز دو مرحله ای گاز شهری و مونواکسیدکربن با مواد کم حجم به صورت پیوسته در زمان با واکنش دقیق و فوری

شماره مسلسل

نویسنده

علی-عظیمی فرد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از اجرای این طرح تشخیص وجود یا عدم وجود گاز شهری (متان) در اماکن عمومی است. با توجه به خطرات ناشی از عدم احتیاط در هنگام استفاده از گاز شهری مانند گازگرفتگی ناشی از مونو اکسیدکربن و یا انفجار ناشی از تجمع گاز متان، که می تواند صدمات جانی و مالی بسیاری وارد سازد، به منظورجلوگیری از چنین صدماتی، سیستم آشکارساز (مونو اکسید کربن/متان) طراحی و ساخته شده است تا بتوان از آن در اماکن عمومی استفاده نمود. از این دستگاه می توان جهت آشکارسازی گاز مونو اکسید کربن/متان استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی