مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,150

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارزش تشخیصی CD64 و CD14 در افتراق زیر گروه منویید لوسمی های حاد میلویید

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 6

چکیده

 سابقه و هدف: علیرغم این که اساس تشخیص و درمان لوسمی های حاد میلویید هنوز هم تقسیم بندی FAB می باشد, تحقیقات نشان داده که این گروه بندی دارای محدودیت هایی است و به همین جهت اخیرا ایمونوفنوتایپینگ به وسیله فلوسایتومتری به طور گسترده ای در این تشخیص به کار برده می شود. طبق بررسی های انجام شده در گروه لوسمی های حاد میلویید, ایمونوفنوتایپ با بررسی حضور یا عدم حضور CD14 کمک برجسته ای در افتراق زیر گروه میلویید (M0, M1, M2, M3, M6, M7) از زیرگروه منویید (M4, M5) داشته است. با این حال در چندین مطالعه نشان داده شده که CD14 دارای حساسیت بالایی نمی باشد. با توجه به این که ( CD64(FcγRI نیز رسپتور اختصاصی سلول های رده منویید بوده و در شمار نادری از سلول های میلویید بروز می یابد. در این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی CD14 و CD64 در افتراق زیرگروه منویید پرداختیم.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده تشخیصی بود. جمعیت مورد بررسی شامل 216 مورد لوسمی حاد میلویید ثابت شده به وسیله معیارهای FAB و ایمونوفنوتایپینگ بودند که به روش sequential از مراجعین به بخش فلوسایتومتری سازمان انتقال خون ایران در طی 29 ماه انتخاب شدند. نمونه های بیماران با آنتی بادی های منوکلونال بر علیه گیرنده های CD64 و CD14 که با فلورسانس Phyco Erythrin در اتصال بودند رنگ و با دستگاه فلوسایتومتری Epics-xl بررسی شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و تحت آزمون کای دو (Chi-square) تجزیه و تحلیل آماری شدند.یافته ها: نتایج حاصله حکایت از اختصاصیت 88% و حساسیت 67% برای CD64 و اختصاصیت %96 و حساسیت 31% برای CD14 با ضریب اطمینان 95% در تشخیص زیرگروه منویید از غیرمنویید دارد.نتیجه گیری: حساسیت کم و اختصاصیت بالای CD14 و از طرف دیگر حساسیت و اختصاصیت بالای CD64 با درجات متفاوتی در منابع نیز گزارش شده است. با توجه به این که حساسیت CD64 به مراتب بالاتر از CD14 است, لذا استفاده از CD64 برای تشخیص زیرگروه منویید لوسمی های حاد میلویید الزامی بوده و پیشنهاد می شود که در تمامی پروتکل های ایمونوفنوتایپ به عنوان مارکر حساس و اختصاصی این رده منظور گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیکوگفتار، مهین، آقایی پور، مهناز، طباطباییان، اعظم السادات، وائلی، شهرام، فلاح آزاد، وحید، مقصودلو، مهتاب، و آتش رزم، فرزانه. (1384). بررسی ارزش تشخیصی CD64 و CD14 در افتراق زیر گروه منویید لوسمی های حاد میلویید. پژوهشی خون، 2(3)، 1-6. SID. https://sid.ir/paper/78565/fa

  Vancouver: کپی

  نیکوگفتار مهین، آقایی پور مهناز، طباطباییان اعظم السادات، وائلی شهرام، فلاح آزاد وحید، مقصودلو مهتاب، آتش رزم فرزانه. بررسی ارزش تشخیصی CD64 و CD14 در افتراق زیر گروه منویید لوسمی های حاد میلویید. پژوهشی خون[Internet]. 1384؛2(3):1-6. Available from: https://sid.ir/paper/78565/fa

  IEEE: کپی

  مهین نیکوگفتار، مهناز آقایی پور، اعظم السادات طباطباییان، شهرام وائلی، وحید فلاح آزاد، مهتاب مقصودلو، و فرزانه آتش رزم، “بررسی ارزش تشخیصی CD64 و CD14 در افتراق زیر گروه منویید لوسمی های حاد میلویید،” پژوهشی خون، vol. 2، no. 3، pp. 1–6، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/78565/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی